BENs tankar (på svenska) 128 - 2006 11 30 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Det är viktigt att man hör till en församling.

Om man inte hör till en församling är det lätt att gå vilse på olika sätt. Om man är med i en bibelbaserad församling, får man bra undervisning som gör att tron växer. Dessutom kan två eller tre göra mycket mer än en person i bön osv. Man blir helt enkelt mycket starkare.


Foto "Living water" © Fred Skymberg 2006

När man kommit till tro är det även viktigt att man låter döpa sig i vatten (enligt bibeln).

Man gör detta som en symbolisk handling för att visa att man har valt en ny väg i livet. Även om man är döpt som baby, är det viktigt att göra om det ordentligt, en baby har ju ingen egen vilja.

Sedan är det viktigt att man blir andedöpt.

Detta kan äldstebröderna eller någon annan pånyttfödd förmedla till dig. När man får del av den Helige Ande, tänds ett andligt ljus inom en som gör att man förstår Bibeln m.m. Utan Guds Helige Ande förstår man nästan ingenting av Bibeln.

När man tagit emot den Helige ande, gäller det att lyda Jesu ord.

Man berättar helt enkelt för alla omkring en, att man har blivit troende. Man skall förståss inte vara påträngande, man skall använda sunt förnuft. När sedan grannar och bekanta vet att man har blivit troende, kan man hjälpa de som behöver hjälp med bön, men även med praktiska saker. Man hjälper till med vad man kan, det kan gälla nästan vad som helst. Man skall inte vara rädd att smutsa ner händerna :-)

På detta sätt få man ganska lätt reda på vilka andliga nådegåvor man har.

Destomera vi ber för andra, ju mera under och tecken får vi se. I början kan det hända att det inte märks så mycket, men med tiden börjar det hända grejer. Det kan i och för sig hända saker på en gång. Vi kan inte styra Gud på det sättet, Han svarar när och hur Han vill :-)

Läs vad Jesus befallde sina lärjungar, och gör likadant...då kan det inte bli fel i längden.

Lukas 10:1 Därefter utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände ut dem framför sig, två och två, till var stad och ort dit han själv tänkte komma "Skörden är mycken, men arbetarna äro få. Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gån åstad.

Se, jag sänder eder såsom lamm mitt in ibland ulvar. Bären ingen penningpung, ingen ränsel, inga skor, och hälsen icke på någon under vägen.
Men när I kommen in i något hus, så sägen först: 'Frid vare över detta hus.'
Om då någon finnes därinne, som är frid värd, så skall den frid I tillönsken vila över honom; varom icke, så skall den vända tillbaka över eder själva.
Och stannen kvar i det huset, och äten och dricken vad de hava att giva, ty arbetaren är värd sin lön. Gån icke ur hus i hus. Och när I kommen in i någon stad där man tager emot eder, så äten vad som sättes fram åt eder, och boten de sjuka som finnas där, och sägen till dem: 'Guds rike är eder nära.' Men när I kommen in i någon stad där man icke tager emot eder, så gån ut på dess gator och sägen: 'Till och med det stoft som låder vid våra fötter ifrån eder stad skaka vi av oss åt eder.

Men det mån I veta, att Guds rike är nära.' Jag säger eder att det för Sodom skall på 'den dagen' bliva drägligare än för den staden. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som äro gjorda i eder hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, så skulle de för länge sedan hava suttit i säck och aska och gjort bättring. Men också skall det vid domen bliva drägligare för Tyrus och Sidon än för eder. Och du. Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara.

-- Den som hör eder, han hör mig, och den som förkastar eder, han förkastar mig; men den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig." Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och sade: "Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn.

" Då sade han till dem: "Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld. Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada.

Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen."


Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 127 - 2006 11 28 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Expressen.se Ungdomar medvetslösa av ny dödlig drog,


Foto "troende kille med lastbil" © Fred Skymberg 2006

Många föräldrar förbjuder sina barn att söka Gud. Man kallar det för orealistiskt, och VAD skall grannarna tänka.

Tänk att man är villiga att offra sina barn för en idé!

Jag tycker att det är snudd på overkligt. Tänk att man inte älskar sina barn. Ifall man älskade dem, då skulle man ju ge dem alla chanser som finns i hopp om att rädda dem.

De som inte tror på Gud, vet inte att Han finns! De bara antar av olika orsaker att Gud inte finns, detta tycker jag är dårskap.

Det tyckte jag även innan jag själv var troende. Man kan ju inte avfärda någonting bara för att man "tror" att det är så.

Jag var tvungen att ta reda på OM Gud fanns eller inte

Jag köper inte andras idéer eller teorier "sådär" bara. Jag ville VETA om Gud fanns eller inte.

Och nu kan jag garantera att han finns!!!

Jag tycker att det är sorgligt att barn och vuxna häller i sig sprit, droger och alla möjliga kemikalier istället för att söka Gud. Jesus står där varje dag med utstrackta armar åt den som vill komma. Han sparkar inte ut någon.

Alla är lika mycket välkomna!

Här föjer några exempel på de som är välkomna till Gud:

Sophämtare, Biskoppar, siminstruktörer, bankdirektörer, uppfinnare, chefer för bensinmackar, fiskare, lodisar, folk som bor under broar i pappkartonger, folk som luktar illa, folk som ser illa, folk med perfekt syn, döva, alla olika raser som finns på jorden, massmördare, våldtäcktsmän, gitarrister, trummisar, alla musiker, konstnärer, frimärkssamlare, pokerspelare, nudister, homosexuella, surpuppor, glada människor, sådana som har problem, fattiga människor, havdöda människor, människor med ett ben eller inga ben, folk utan öron, folk med spik i knäet, fångar på rymmen, idioter, intelligenta, verkställande direktörer...

ni kanske börjar fatta att det gäller alla :-)

Dessutom är vi alla lika mycket värda, oavsett vad någon säger, eller hur mycket kosing vi har på banken.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 126 - 2006 11 27 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Om folk tog Gud på allvar, kunde alla sanatorium tömmas på nolltid.


Foto "Valley of the Dolls" © Fred Skymberg 2006

Antagligen är det så att de flesta som sitter inspärrade och nerdrogade, bär på andar som förstör deras liv. Detta tror ju vetenskapen många gånger inte på, därför kan dessa människor inte få någon hjälp.

Det enda som kan hjälpa dem är bön. Ibland svarar Gud på en gång, andra gånger kan det ta ett tag. Vi som är troende på riktigt har sett hur många har blivit totalt befriade och lyckliga.

För mig som troende, är det ganska surrealistiskt att se hur människor plågas på detta sätt. Eftersom det för det mesta är helt onödigt.

Mecdiciner kan tona ner problemen (droga andarna), men mediciner av dessa slag gör INGEN frisk. Det är sjukt att tro det, men sån är ju världen...sjuk till max. Man mördar, själ, luras och dyrkar vetenskap, pengar och allt möjligt annat nonsens.

Många läkare lever i sina slutna världar, lyssnar inte på patjenterna utan tror att de vet bäst. En människa som inte är "vaken", lär sig väldigt litet i livet.

Gud kan hela vilken typ av sjukdom som helst, bara vi låter Honom. Vi behöver bara tro. Lyssna på Guds ord så växer din tro!

Matteus 9:35 Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 125 - 2006 11 25 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Hebréerbrevet 4:7 ..."I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."


Foto "en väg..." © Fred Skymberg 2006

Somliga hör Guds röst tydligt, andra förnimmer Guds röst i sitt inre. Det tycks funka olika, vi är ju annars oxo olika...

När man upplever starkt att man vill pröva på Gud, då är det viktigt att man inte viftar bort det, och tänker att man kan försöka en annan dag! Det är mycket möjligt att den dagen inte kommer. Det är inte sagt att Gud kallar dig hur många gånger som helst.

Jag har hört en historie om en kille som bestämde att han skulle ta emot Gud när han blev äldre. När han sedan tyckte att han själv ville, fick han aldrig frid, fast hur mycket han bad och höll på.

När jag hörde detta tyckte jag att det lät konstigt, jag förstår det inte riktigt. Det låter dock allvarligt om det är så, därför nämner jag det det nu. Killen had dessutom hjälp av Dr. Derek Prince, som var väldigt van att be med människor.

Detsamma gäller Kristna. Om du kämmer att Gud vill att du skall gå och prata med någon eller be med dem. Gör det! Det är viktigt att lyda. När man lyder Guds röst växer man andligt.

Om man inte lyder kan det hända att den Helige Ande drar sig tillbaka i ens liv.Det har jag varit med om, det var det värsta jag upplevt. Tack och lov så är den tiden över.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 124 - 2006 11 24 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

I den yttersta tiden...


Foto "hoppet..." © Fred Skymberg 2006

Det ser inte alltför lovande ut, om man läser Timoteus brev som Gud dikterade till honom...

2 Timoteus 3:1 Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud,. de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

Jag tycker att vi redan har nått kokpunkten, snart kokar djävulens soppa över totalt. Då gäller det att veta var man står. Är man inte för Gud, så är man emot Honom.

Så är det bara. Och allt du tyckte vär grymt, blir rena rama lekskolan i jämförelse med din slutliga destination, om du inte tar emot Guds gåva: liv genom Kristi sår.

Detta skriver jag inte för att skrämmas, jag bara säger som det är. Om du tar emot Jesus i ditt hjärta idag, blir alla dina synder glömda för all evighet. Bortblåsta i ett huj. Jag vet att det låter otroligt, det är det ju oxo. Tänk att Gud älskar oss trots att vi e helt dinga i bollen.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 123 - 2006 11 23 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Om man inte har mål och mening i livet går allt åt skogen, speciellt om man blir rik.

Se bara på pop/filmstjärnorna. De lever som svin, har sex till höger och vänster, tar droger och alkohol i hopp om att fylla tomrummet efter Gud. Jag tycker det är tragiskt att se hur många gånger begåvade rika stackare förstör sina och andras liv.

Det är många som tippar och spelar på Lotto, och säger bara jag blir rik skall jag ge bort pengar och hjälpa fattiga osv. Det är bara skitsnack! Statistiskt sätt ger rika människor ifrån sig pengar i mycket mindre utsträckning är fattiga! När man blir rik blir man bara snålare och girigare.

Många ballar ju ur helt och hållet, de bara brinner för att göra MERA pengar.

Det verkar faktiskt som om en del blir helt galna. Se bara på politiker, de bedrar staten och alla omkring sig. De stjäl och utnyttjar systemet, åker taxi, flyg osv helt i onödan på statens bekostnad, bara så att de inte behöver röra sina pengar på banken eller sälja sina aktier...

Ge det lilla du har åt Gud.

Om du ger det av ett glatt hjärta, då gör du Gud glad. Enligt Bibeln skall vi först och främst ge till den församling vi tillhör. Sen kan man be Gud om ledning själv. Han säger nog åt vilka vi bör ge, om vi är ärliga. Enligt Bibeln skall vi ge 10 procent av det vi tjänar, först av allt ger vi vårt tionde...sedan handlar vi för egen räkning.

Somliga frågar omedelbart, -av netto eller brutto? Då avslöjar man sig själv med en gång tycker jag :-) Var generös mot Gud och omgivningen. Ibland måste man kanske skippa en pizza och ge bort pengarna, big deal...

Om man har Gud först i livet, ser det helt annorlunda ut.

Då bryr man sig inte om sig själv så mycket, man tänker mera på andra. Gud vill ju att vi skall behandla andra som om de vore Jesus. Det är det inte många som tänker på.

Pengar är i sig själva neutrala, precis som musik, alkohol och allt möjligt annat. Det är vad vi gör med dem som betyder någonting.

Pengar kan vara till stor välsignelse för många. Men hur många är det som lyssnar på Gud när Han ber oss dela med oss till de som är i nöd? Då viftar man bort Guds tankar som om de vore våra egna fantasier :-)

Vi vill ju alltid skylla på någon eller någonting annat istället för att se oss själva i spegeln.

En stor orsak till att en del människor inte röker och dricker alkohol m.m., är den att man TROR att man skall få påäng av Gud för det! Man är så korkad att man tror att, man genom att inte röra vin och tobak m.m., gör sig VÄRDIG att bli räddad.

Vi är fortfarande så förbaskat sega att vi tror att vi kan förtjäna frälsningen!

Fast Gud säger om och om igen, att det handlar om nåd . Jag säger inte att du skall dricka eller äta nåt som ditt samvete säger dig är fel, men tänk efter...vaför håller du dig borta från vissa saker (vad som helst), försöker du blidka Gud eller? Det är i så fall religion det handlar om, och inte Kristen tro.


Foto "Ben's main guitar" © Svenna Martens 2006

Många säger att rockmusik är synd :-)

Jag tycker att det är oförskämt mot Gud att säga så. Det är ju Han som är skaparen. Man kan använda musik på ett positivt sätt, men man kan även använda det till att glorifiera åklagaren (djävulen) med. Vi har fri vilja så vi får själva bestämma vem eller vad vi vill ära genom vår musik.

Huvudsaken är att man följer sitt eget samvete, om man inte redan har förstört det genom att inte följa det! Då kan man förståss be Gud återupprätta det.

Gud tycks vara den enda som bara förlåter hela tiden, medan vi andra sitter och pekar på våra bröder och systrar med våra pekfingrar och långa näsor.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 122 - 2006 11 22 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,


Foto "så det så" © Fred Skymberg 2006

Vi har blivit räddade av nåd, så att ingen skall kunna SKRYTA över sin rättfärdighet!

Hi hi hii...

Efesierbrever 2:8-9 Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --
2:9 icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 121 - 2006 11 21 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Hörde just om en till åren kommen kultursnubbe som verkar orolig över sin slutliga destination...


Foto "vi är grenar i livets träd" © Fred Skymberg 2006

Han sitter och grubblar över om han har varit en god människa eller inte. Han är osäker om han kommer till Himmelen eller Helvetet.

De flesta tycks tro att det handlar om att vara god. Så är det ju inte enligt Bibeln. Evigt liv är en GÅVA som vi får GRATIS genom att Jesus dog för oss. Så enkelt är det! Det är konstigt att folk inte orkar läsa Bibeln ordentligt.

Det finns inget VI kan göra för att komma till Himmelen, förutom att ta emot Jesu offer. Han dog i VÅRT ställe!!! Vi ärver nytt liv efter Jesus.

Naturligtvis skall vi vara snälla och hjälpsamma. Om vi älskar alla andra har vi uppfyllt ALLA bud. Men vem klarar av det? Ingen på hela jorden, därför behöver vi biljetten som Jesus erbjuder VARJE galning som ber om den.

Det spelar ingen roll om du är rik eller fattig, massmördare eller skidåkare...alla kan tacka jag om de har ett ärligt ångerfullt hjärta i halsgropen.

Just do it!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 120 - 2006 11 20 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,


Foto "aldrig mer" © Fred Skymberg 2006

Regnbågen, Noas tecken...

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 119 - 2006 11 18 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Rättfärdighet genom tron.

Vi kan inte bli rättfärdiga genom laggärningar, utan genom tro på Kristus och allt Han står för. Många har tvingat på oss olika påhitt som etsat sig in i våra samveten sedan vi var barn.


Foto "getting back together" © Fred Skymberg 2006

Mycket av det som vi har blivit påtvingade, ibland av välmenande präster och annat folk och andra gånger av människor i andligt mörker, har satt en onödig press på oss som jag tror att Gud vill befria oss ifrån.

Det kan gälla allt mellan himmel och jord. Vanligtvis handlar det om småsaker som har vuxit till berg i våra liv.

Ibland ser man inte sånt som har samlats på en under många års tid. "Man ser inte skogen för träden", som de säger på Island, fast på isländska. Trädur...

Jag har upplevt ovälvande saker sedan jag började söka Gud på ett större allvar igen. Jag tror att du oxo kan uppleva liknande saker om du är väldigt vaken och ger Gud mycket av din tid.

Man skall förståss inte gå emot sitt samvete, det är det rättesnöre som Gud har givit alla människor. Men det är viktigt att gå igenom sitt liv nu och då, och revidera eländet :-)

Jag skall inte gå in på detaljer eftersom en del saker troligtvis ses som kontroversiella för religiösa elller svaga människor. Alltså sådana som ej har något andligt liv, utan hänger sig åt traditioner, lagar osv.

Jag vill inte påtvinga någon någonting, det är den Helige Ande som undervisar oss när vi ber. Var öppen när du ber, försök tömma skallen på alla förutfattade meningar och bed om ledning i Jesu namn.

Tro att Gud vill hjälpa dig, och det skall ske. Gud välsige dig.

Galatierna 2:16 men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 118 - 2006 11 17 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Bitterhet kan ge djupa sår.


Foto "bucklade kroppar" © Fred Skymberg 2006

Om man blir bitter på någon är det viktigt att göra sig kvitt bitterheten så fort som möjligt. Det sägs ju "att man inte skall låta solen gå ner över sin vrede". Det ligger nog mycket i de orden.

Bitterhet är som cancer, det sprider sig igenom kroppen. Jag tror att man till och med kan bli sjuk fysiskt av att vara bitter eller ständigt deprimerad.

Sedan är det ju så att man inte kan komma till Gud och förvänta sig bönesvar om man är bitter på någon annan!

Jag säger som Mr. Fawlty -forgive and forget. (han sade faktist forgive and forget, at least pretend we do Major). Det är dock viktigt att förlåta på riktigt och inte låtsas.

MT 18:34 Och i sin vrede överlämnade hans herre honom i fångknektarnas våld, intill dess han hade betalt allt vad han var skyldig.
MT 18:35 Så skall ock min himmelske Fader göra med eder, om I icke av hjärtat förlåten var och en sin broder.

Man kan inte lura Gud :-) Våra små hjärnor är som öppna böcker för Gud, han ser och vet allting, fråga inte hur, men så är det. Det har Han bevisat för mig många gånger.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

P.S. Jag har en radio intervju i YLEs Radio Vega 10.50 idag. Angående Luna Park, min senaste CD.


BENs tankar (på svenska) 117 - 2006 11 16 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Hur mår dina vänner?


Foto "väntande" © Fred Skymberg 2006

Ofta tror vi att alla andra mår bra, så är det ju naturligvis inte. Alla människor har problem oavsett de är troende eller inte. Alla behöver någon att tala med. Kolla upp dina vänner, fråga hur de har det, och lyssna på dem.

Glöm dina egna problem för en dag. Man blir glad av att hjälpa andra människor, det blir i alla fall jag. Ibland blir man utnyttjad, men det är en risk jag är villig att ta :-)

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 116 - 2006 11 15 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Idag miste jag en gammal vän.

Det var han som bröt vår vänskap, över till synes helt triviala saker. Ibland måste det antagligen hända. Man blir tvungen att gå vidare i livet. Jag önskade honom lycka till, hans svar var äh!


Foto "Deadwood" © Fred Skymberg 2006

Han vågade aldrig ta steget in i Guds gemenskap.

Det är många som inte vågar. Egentligen är det ganska märkligt. Gud säger i Bibeln att vi skall "pröva" Gud! Vad är det som är så farligt med det???

Jag antar att svårigheten beror på rädsla och samtidigt det som står i Efesierbrevet, att den kamp vi har att utkämpa är en andlig kamp!

Efesierbrevet 6:12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Min gamle vän avslutade sitt SMS med "see you in Heaven or Hell".

Nu är det så att jag har tagit emot Jesus, Guds son som min personlige räddare, därför kommer jag inte till Helvetet.

Så enkelt är det :-)

Vi kommer med andra ord inte att ses i nästa liv, eftersom vi bägge har valt vår slutstation.

Varför skulle Gud ta emot människor som inte har tagit emot Honom, Hans son Jesus eller varit lydiga Hans ord?

Det vore ju konstigt.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 115 - 2006 11 14 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

I framtiden kommer det bara att finnas en kyrka.

Jag tror att kyrkan kommer att ha Påven som galjonsfugur. Den kommer inte att vara en kristen kyrka utan ett sätt för djävulen att styra massorna.

Det står en hel del om detta i Uppenbarelseboken. Den är inte den lättaste boken att förstå. Jag tror att jag måste ta upp detta på nytt efter fasta och bön, då visar Gud mera...

(om tiden är inne :-)

Uppenbarelsebioken 13 och 17...

REV 13:1 Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.
REV 13:2 Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
REV 13:3 Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.
REV 13:4 Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?»
REV 13:5 Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader.
REV 13:6 Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i himmelen.
REV 13:7 Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.
REV 13:8 Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok.
REV 13:9 Den som har öra, han höre.
REV 13:10 Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.
REV 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.
REV 13:12 Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.
REV 13:13 Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
REV 13:14 Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.
REV 13:15 Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.
REV 13:16 Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,
REV 13:17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
REV 13:18 Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

REV 17:1 Skökan på vilddjuret. Lammets seger.
REV 17:1 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,
REV 17:2 hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna."
REV 17:3 Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.
REV 17:4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.
REV 17:5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden."
REV 17:6 Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne.
REV 17:7 Och ängeln sade till mig: "Varför förundrar du dig? Jag skall säga dig hemligheten om kvinnan, och om vilddjuret som bär henne, och som har de sju huvudena och de tio hornen.
REV 17:8 Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma. --
REV 17:9 Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro ock sju konungar;

(Rom är byggt på 7 berg, Ben)

REV 17:10 fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid.
REV 17:11 Och vilddjuret som har varit, och icke mer är, det är självt den åttonde, och dock en av de sju, och det går i fördärvet.
REV 17:12 Och de tio horn som du har sett, de äro tio konungar, som ännu icke hava kommit till konungavälde, men som för en kort tid, tillika med vilddjuret, få makt såsom konungar.
REV 17:13 Dessa hava ett och samma sinne, och de giva sin makt och myndighet åt vilddjuret.
REV 17:14 De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung."
REV 17:15 Och han sade ytterligare till mig: "Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål.
REV 17:16 Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld.
REV 17:17 Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats.
REV 17:18 Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som har konungsligt välde över jordens konungar."

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 114 - 2006 11 13 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

I expressen.se idag.


Foto © Benjammin Antell, Stockholm 2006

Elton John vill förbjuda all organiserad religion och anklagar religiösa för att hysa avsky för homosexuella. Han tror att religion gör människor hatiska. (Han är själv homosexuell).

Detta är ett stort missförstånd.

Att blanda ihop alla "troende" i en tunna går inte. De som är troende på riktigt hatar inte homosexuella, det gör inte jag heller!

Det är ett allvarligt missförstånd.

Vi älskar homosexuella lika mycket som alla andra människor.

Jag förstår att Elton John inte kan se skillnaden mellan personligt troende människor och religiösa andligt döda människor.

Det kan ingen som inte är född på nytt! Det räcker inte med att säga att man är född på nytt, man måste vara det på riktigt. Det handlar inte om filosofi!

Man "vet" utan en skugga av tvivel när man har mött Jesus!

Jag tycker dock att det är fel av homosexuella att försöka "tvinga" sin livssyn på andra. Man kan ju inte gå emot sitt eget samvete! Jag försöker ju inte tvinga på någon någonting. Alla val bör vara FRIA!

Och naturligtvis kan jag inte hålla med om att homosexualitet är någonting naturligt. Det förstår nog vem som helst som studerar människans kropp rent logiskt.

Man + man går ju inte ihop logiskt, lika litet som kvinna och kvinna. Det är fysiskt omöjligt. Människorna hade dött ut på jorden för länge sedan ifall detta hade varit normalt.

Inte heller Gud tycker att det är normalt. Se bara vad bibeln säger. Dessa är inte gamla gubbars ord, utan Guds ord:

ROM 1:24 Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,
oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.

Att det sedan finns religiösa manniskor som inte är troende, vilka bara har sin tro som en död religion, är ett annat problem.

De flesta som ej har andligt liv, tror att Bibeln är skriven av människor. Om detta var sant vore Bibeln helt värdelös! När Jesus refererade till Bibeln kallade Han den alltid för Guds ord! Han visste ju att Fadern har dikterat den till profeterna.

Folk tillber alla möjliga avgudar som Allah (månguden), Maria (Jesu Moder), Thor (Åskguden), Helgon, Demoner m.m. och somliga tillber draken själv (satan). Dessa människor har ingenting med kristen tro att göra, och representerar inte Gud på något sätt.

Religion = död

Personlig kontakt med Gud och Ande dop = Liv.

Läs Genesis (första Mosebok) - Kapitel 19 Det är en historia om homosexuella mäns ondska i Sodom...

ROM 2:11 Ty hos Gud finnes intet anseende till personen;
ROM 2:12 alla de som utan lag hava syndat skola ock utan lag förgås, och alla de som med lag hava syndat skola genom lag bliva dömda.

Gud vill inte att vi skall vara rädda för Honom. Han vill att vi skall förstå att Han älskar oss, så att vi kan älska Honom tillbaka.

Bibeln har Gud givit oss som en Manual för livet. Om vi följer Hans vilja istället för mäns, då får vi se Guds rike.

Förlåtelse finns för dig om du vill vända tillbaks till Gud. Det är bara att be Gud om förlåtelse i Jesu namn, han förlåter ett ångerfullt hjärta. Det är bara att ta emot i frid.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 113 - 2006 11 11 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Utan tro kan man inte göra nånting.

Ifall du inte har tro, kan du be om det. Jag har alltid trott på Gud, men jag visste inte att man kunde ha personlig kontakt med Honom.

Jag visste inte hur jag skulle leva, eftersom jag inte var kristen. Jag var bara en sångare i rock and roll band.

Jag visste inte heller att man kunde ha kontakt med den Helige Ande, inte visste jag att Han är en person.


Foto © Fred Skymberg 2006

Jag minns en gång innan jag var troende. Jag föreställde mig att, -tänk om Gud inte finns. Då upplevde jag något konstigt, det kändes som om någonting lämnade min kropp och jag kände mig förlorad. Jag kommer inte på nåt annat ord som kan beskriva känslan än förlorad. Det var en läskig upplevelse som bara varade ett par sekunder, men kändes otroligt tungt ända in i benmärgen. Det var en synnerligen otäck upplevelse.

Känslan försvann då jag på en gång förstod att vända tillbaks till min barnatro. Det är den enda gången i mitt liv då jag "nästan" tvivlat :-) När jag sedan mötte Gud 1975, då blev jag chockad över att Han ville ha kontakt med mig.

Jag kan inte förstå hur någon som kallar sig troende kan tvivla på Gud! För mig vore det fullständigt omöjligt. Man kan ju inte tvivla på någon som man har mött personligen. Det går ju bara inte.

Det var en biskopp i en TV talkshow häromdan som sade att han har "tvivlat", jag kan inte se hur han skulle kunna vara troende på riktigt. Han sade även att hans tro inte är stark. Då är ju han andligt blind, hur skall han kunna leda en församlig då, det går ju inte!

I Jakobs brev står det att man inte kan förvänta sig bönesvar om man inte tror när man ber. (se nedan på engelska eller slå upp det i Bibeln)

Jakob Kapitel 1 vers 6, 7, 8

Jam 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.

1:7 For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.

1:8 A double minded man [is] unstable in all his ways.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 112 - 2006 11 10 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Jag har märkt att folk som är generösa, väldigt ofta blir välsignade på olika sätt.


Art: Living water @ Benjamin Antell 2006

Folk som ger bort saker och pengar, får ofta väldigt mycket tillbaka från olika håll.

Bara ett obetydligt exempel. Jag gav bort en antik kamera åt en besökare som fattat tycke för den. (Det var en kamera som jag gillade mycket) Ca. en vecka senare fick jag en hel kasse full med antika kameror av en bekant, varav en var likadan som den jag givit bort :-) Det tyckte jag var vitsigt.

Tänk om alla var generösa, hur spännande skulle inte livet kunna bli. Jag hörde en gång en predikant berätta om att han fått en Rolex klocka gratis. (Rolex är svindyra armbandsur). Han gav bort den senare, när han upplevde att Gud ville att han skulle ge bort den. Sedan dess har han fåt 8 st. Rolexklockor på en kort tid. Han har givit bort alla utom den senaste. Är det inte ganska otroligt att få 8 Rolexklockor?

Jag har hört många liknande historier om Gitarrer och till och med hus. Gud har en enorm humor tycker jag.

Snåla människor dör ofta med en massa pengar på banken som ingen fått någon glädje av. Det tycker jag är sorgligt. De har gnetat och snålat hela livet, sjukligt rädda om sina förmögenheter, och sedan en dag dör de av en infarkt eller nåt annat. I värsta fall slåss släkten om pengarna dessutom, och blir ovänner för resten av livet.

Allt för ingenting egentligen...

Lukas 6:35 Nej, älsken edra ovänner, och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma och onda.

6:30 Giv åt var och en som beder dig; och om någon tager ifrån dig vad som är ditt, så kräv det icke igen.

Apostlagärningarna 20:35 I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'" >Luk. 6,38.

Lukas 6:38 Given, och eder skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall man giva eder i skötet; ty med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder igen."

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 111 - 2006 11 09 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Guds tidschema är inte som vårt.


Foto © John Kendall, Maryland USA

Vi har många gånger brådis, när vi borde sitta ner och ta det lugnt. Idag känner jag mig stressad för jag är på väg bort, och Gud har inte sagt vad jag skall skriva...eller har Han :-)

Ibland måste man helt enkelt bara sitta och ta det lugnt och vänta tills svaren kommer. Man kan inte forcera Gud. För Honom tycks tiden inte existera. Många bönesvar kommer i sista sekunden...varför? Fåglarna kanske vet, jag har ingen aning.

När folk säger att Gud inte talar till dem, beror det ofta på att de stressar och vill ha svaren inom en viss tid. Många har inte "tid" att vänta...tror de.

Jag har väntat på ett svar i mer än 10 år, och ett annat i ca. 4 år. Jag vet att svaren kommer, men när vet bara Gud.

Somliga gånger märker vi inte ens när Gud svarar, ofta på grund av att vi är stressade eller har gått vidare med annat.

PS 37:7 Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

Psa 37:7 Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

Jesaja 30:15 Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: "Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka." Men i viljen icke.

Isa 30:15 For thus saith the Lord GOD, the Holy One of Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your strength: and ye would not.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 110 - 2006 11 08 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Allvarligare än så här behover man inte vara idag...


Foto © Fred Skymberg 2006

Det finns väldigt många allvarliga människor i Finland. Om du vill sänka blicken ett tag och sitta och bara grubbla, då kan jag rekommendera Finland :-=)

I detta land tycker man att folk är sakliga om man sänker rösten en oktav och ser allvarlig ut. Då är man en He-man, någon att luta sig mot när det åskar...någon att lita på.

Man litar hellre på folk som ser ut som åskmoln, än glada människor. Man tror att glada människor har en dold agenda, därför är man ofta misstänksamma mot dem.

Det är bland annat därför som Lotto utroparna i finlands TV, åtminstone tidigare inte fick le i TV- rutan. Folk ringde ner TV bolaget och undrade om det var nåt lurt!

Det är en av orsakerna till att jag stortrivs i Stockholm (Sverige). Man tar det mesta med en klackspark, även om det ofta blir en kollektiv klackspark, men i alla fall :-)

Det är svårt att få människor i Finland att uppleva glädjen i Gud, när allt omkring en påminner om en begravning. Man "ler innombords", är ett uttryck man får höra ibland :-) Good grief säger jag...

Tyvärr är jag en sådan figur som tar intryck av omgivningen, därför är jag tvungen att umgås mycket med Gud eller riks-svenskar, om jag vill hålla ångan uppe...

 

1Thessalonikerna 5:16 Varen alltid glada.

Philippier brevet 4:4 Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Philippier brevet 4:6 Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 109 - 2006 11 07 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Om du känner dig ensam...


Foto © Fred Skymberg 2006

Om alla vänner sviker/svikit och du känner dig ensam. Tala med Gud i Jesu namn, Han lyssnar alltid. Även om det nån gång känns som om Han inte säger nånting, så finns Han där.

Jag vet att de som blir sjuka fysiskt vanligtvis förlorar alla "vänner" väldigt snabbt. Om man inte kan hänga med på allt, blir folk förbannade på en till slut. Till och med de närmaste vännerna sviker. Sådana är vi människor, egoister hela bunten (99%) :-)

Han har hållit alla löften Han har givit mig.

Jag har en teori att då man känner sig ensam, kan det ofta vara Gud som kallar :-) Då brukar jag tala med Honom. Det funkar för det mesta. Man har en väldigt stark trygghet i Gud, när man väl en gång har träffat Honom personligen.

Även om Han av någon anledning ofta verkar vara "out of town", så behöver det inte vara så :-) Det händer massor i den osynliga andevälden varje gång man ber. Jag bara vet det. Därför är det viktigt att aldrig ge upp, bara kör hårt tills svaret kommer!

Ibland måste man fasta en hel del för att få Gudomlig ledning. Det är sällan kul, men det är nödvändigt. Se bara på Jesus, Han fastade som en galning i början av sin kallelse.

Jag rekommenderar inte 40 dagar och nätter, det kan man dö av. Det finns kristna som har dött av det. Men en fasta på 1-5 dagar är inget ovanligt för troende människor. Somliga fastar en halv dag :-) Huvudsaken är att man inte gör det till någonting lagiskt.

I Krisus har vi fullständig frihet, vi behöver inte göra nånting, men jag har lärt mig att lydnad är häftiga bananer :-)

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 108 - 2006 11 05 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Om man blir Anti-Krist (emot Kristus), är man antingen korkad eller driven av okulta andemakter, varken man vet om det eller ej :-)

Det finns en bra förklaring till detta i Efesierbrevet: 6:12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Tänk efter, det finns ju ingen orsak att hata Kristus!

Jesus har aldrig gjort någon något illa, Han gav sitt liv i ditt ställe! Tar du emot Hans offer, då har du evigt liv. Det handlar inte om nån fånig filosofi, utan personlig kontakt på ett andligt plan, med allt vad detta innebär.

Du får vara med om övernaturliga händelser, en del så häftiga att man inte ens kan berätta om dem alla för icke-kristna. De skulle aldrig kunna förstå. Eftersom de som är födda av kött, bara är kött men de som är födda av ande är ande.

Däremot kan jag bra förstå om du är emot religion, det är även jag. Religion som sådan är ju bara död.

Se bara på Islam (eller många andra religioner Katolska kyrkan osv.).

Jag har inget emot Muslimer (Katoliker eller syföreningar m.m.), men Muslimernas bok Koranen är fylld av hatpropaganda mot alla andra än Muslimer. Nu talar jag om den österländska verionen av Koranen, inte den som är skriven för västerlänningar!

Man vill döda alla andra människor än Muslimer, bara för en religiös idé.

Jag hörde nyligen en reporter i nyheterna på TV, som samtalat med Al Qaida, Jihad och många andra terroristorganisationers medlemmar i Mellanöstern. När han frågade varför de dödade, svarade de att Koranen uppmanar dem att döda alla andra...

En sak som är förvillande med Koranen är att man har plankat en del från Bibeln, och blandat in Jesus och andra från Bibeln i Koranen på ett förnedrande sätt. Man tar av Jesus Hans status som Guds son och kallar Honom för en simpel profet till ex. Med andra ord tillintetgör man hela personen, till en nolla. Hela Jesu uppgift skrotas på ett demoniskt sätt.

En till sak som är väldigt förbryllande är att man inte har nåt annat ord i arabiskan för Gud än Allah. Allah var en gammal mångud som inte har någonting att göra med Skaparen "Jag är" (Jehova). Enligt gamla arabiska sägner var månguden Allah gift med Solguden och stjärnorna var deras barn...

Det är antagligen på grund av månguden som araberna har månen som symbol för sin religion (i sina flaggor m.m.).

Jag håller mig borta från religion och traditioner som människor hittat på.

Jag vill bara umgås direkt med Gud, och det får DU igenom Jesus! Tänk att man får audiens till tronen när man kommer i Jesu namn, det är ju hur häftigt som helst!

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 107 - 2006 11 04 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Expressens första sida idag: "Kyrkoledaren Ted Haggard erkänner att han kontaktat en manlig prostituerad"...

Jag känner inte till denna man. Praktiskt taget vem som helst kan väl falla för frestelser av olika slag, vi är ju alla människor. Att dra alla Kristna över en kam är typiskt och korkat.

Det finns många i kyrkorna som inte vet om de är Kristna eller inte, sen finns det folk som är med för säkerhets skull :-) Det finns även lyckosökare (opprotunister) som spanar efter pengar. Det finns massor av galningar i kyrkorna precis som på alla andra ställen i samhället.

Tyvär får vi som är troende "på riktigt" lida på grund av några ruttna äpplen här och där. Det kan man ju inte göra någonting åt.

Låt inte sånt här hindra dig från att söka Gud! Det är ju ditt liv det handlar om.

Människor är och förblir ruttna svin, det har vi alltid varit. Se på historien eller slå upp dagstidningarna. Vi är ruttna ända in i benmärgen.

Det finns bara ett hopp, och det är Jesus. Han kan förvandla skit till pärlor. Han är den enda som kan göra det. Han är vårt enda hopp.

Hittills har han beskyddat mig från alla möjliga frestelser genom att ge mig en stark tro.

Man skall dock aldrig låta sig vaggas in i en falsk säkerhet om att man är ofelbar. Vi syndar allesammans på olika sätt, därför är det otroligt korkat av oss att dömma de som faller.

Gud förlåter oss alla våra synder dagligen om vi ber om det. Det gäller bara att vara ärlig in i det sista, och inte låtsas vara nånting som man inte är.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 106 - 2006 11 03 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

153 Fiskar...

Gud använder ofta en massa symboler i Bibeln. Jag vet inte varför apostlarna drog up 153 fiskar, men varför nämna ett sådant nummer i onödan? Det måste ha någon betydelse. Troligtvis ett tecken som pekar på Skaparen. Skapelsen vittnar ju om Skaparen hela tiden. Fisken är för övrigt en symol för Kristus, människofiskaren.


I
esous (Jesus)-Christos (Kristus)-Theou (av Gud)-Yios (Huois) (Son)-Soter (Frälsare)

Nedan finns en matematisk förklaring på engelska angående 153 (man talar om författare utan att förstå att Gud är författaren till Bibeln, inte männen som tog emot texten :-)

http://www.mathpages.com/home/kmath463.htm

http://www.bibel.se/bibeln/Johannes.pdf

John 21:11Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.

PS. En polare till mig som vet det mesta säger att 153 var mängden på de olika fiskarterna som var kända i Genesarets sjö på Jesu tid. Jag har ingen aning om detta stämmer, men säger Mats det, så är det mycket troligt :-)

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 105 - 2006 11 02 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Gud är inte korkad...

Somliga tror att man kan synda på nåden som bla.a. Katoliker gör. Man gör med andra ord någonting som man vet är fel, bara för att man tror att Gud säkert förlåter en senare när man ber om det.


Foto © Benjamin Antell 2006

Så fungerar det inte. Om man är ärlig och ber om förlåtelse över sina misstag, då har Gud lovat att förlåta. Men om man syndar med flit då får man skylla sig själv.

Den som har missbrukat Guds nåd på detta sätt och vill göra bot och ändring, han blir förståss förlåten. Gud är nämligen kärlek, och Han har lovat att förlåta oss alla våra tokigheter. om vi är ärliga mot oss själva och Honom.

Jeremia 31:34 Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: "Lär känna HERREN"; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg. >Jes. 54,13. Mik. 7,18f. Joh. 6,46. Apg 10,43. Rom. 11,27.

Markus 3:28 Sannerligen säger jag eder: Alla andra synder skola bliva människors barn förlåtna, ja ock alla andra hädelser, huru hädiskt de än må tala;
MK 3:29 men den som hädar den helige Ande, han får icke någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd."

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


Fotograf Fred Skymbergs kontaktuppgifter:

Fred Skymberg . Address : Tennisvägen 32, S-17553 Järfälla
Sweden.Tel: 46858035343 e_mail : fred9@chello.se


Jag har inte för avsikt att såra någon med mina skrivelser, men jag vill vara ärlig. Därför är jag rakt på sak för det mesta utan krusiduller. Samhället idag är väldigt ruttet och korrumperat, och tiden är kort. Jag har ett inre tryck att skriva om det jag gör, och mitt hopp är att någon skall ha utbyte av skriverierna som är ett resultat av min vandring med Gud.

Peace, Ben

I'm not trying to put anyone down with my Write, I'm just trying to convey what God has put on my heart. I also feel that that life is too short, to just shut up and go with the flow, when people suffer under all kinds of bondage, when they could in fact be set free in Christ.

 

Benny Antell, Ben Antell, Benjamin Antell