BENs tankar (på svenska) 82 - 2006 09 30 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Kloka ord från Ordspråksboken i Gamla Testamentet.


Foto "Den som har öron...t" © Fred Schymberg, 2006.

Ordspråksboken 3:5 Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.

3:6 På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han gör dina stigar jämna.

3:7 Håll dig inte själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.

3:8 Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri.

3:9 Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda,

Detta betyder att vi bör ge en del av det vi tjänar till församligsverksamheten (evangelisation osv) Men vi kan även ge till andra endamål, om du fastar och ber kommer Helig Ande att leda dig. Gud vill att vi skall vara generösa!

Om Gud vill att vi skall ge pengarna till annat som t.ex. svältande osv. säger Han vanligtvis till vårt samvete vart vi skall skicka pengarna. Snålhet är inte bra för någon, man skall vara generös mot andra. Då blir man välsignad av Gud. Ge inte bara "om det lämnar nåt över".

Jag lovar att det håller, om du gör så. Pengarna räcker bättre till när vi delar med oss till behövande!

3:10 så skola dina lador fyllas med ymnighet, och av vinmust skola dina pressar flöda över.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

PS.


BENs tankar (på svenska) 81 - 2006 09 29 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Allt är tillåtet - men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet - men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras. I första Korintierbrevet 10:23 står det så.

Jag vet att detta kan låta töntigt men...

En gång blev jag bjuden på tårta. Just när jag skar en bit sade en kvinna (som inte är troende) nästan förskräckt att det var alkohol i tårtan! Hon sade det förståss eftersom hon visste att jag är troende. Då tyckte jag att det var lustigt, som om det skulle ha någon betydelse? I efterhand förstår jag att det hade varit bättre att låta bli att ta en kakbit då, för hennes skull. Eftersom hennes samvete sade att det var fel (av någon anledning). För mig kvittar det vad man smaksätter tårtor med, det har ju ingen betydelse för mig om det är en skvätt alkohol i en tårta.

Det hade dock varit bättre att lugna ner henne genom att tacka nej. Det hade varit en kristen handlig, i stil med Korintierbrevets historia..."sök inte ert eget bästa utan andras".

BENs tankar (på svenska) 80 - 2006 09 28 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Foto "St. Görant" © Fred Schymberg, 2006.

Draken är en symbol för den onde.

Jesus segrade över honom, när Jesus uppstod från de döda på den tredje dagen efter korsfästelsen. Den onde håller många fångna på olika sätt. Vi som är troende måste fasta och be att Gud skall befria alla fågna, medan det ännu är tid. Tiden rinner sakta ut. Skjut inte upp din räddning tills imorgon om Herren kallar dig idag! Det är ju inte säkert att vi finns här imorgon. Våga vara dig själv, för DIN skull och inte andras!

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 79 - 2006 09 27 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Från ett barnprogram © Benjamin Antell 2006

Johannes 3, översatt till en något modernare svenska av Uncle Ben...

3:1 Jesu samtal med Nikodemus. Johannes döparens sista vittnesbörd.

3:1 Men bland fariséerna (religiösa lärare) var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.

3:2 Han kom till Jesus om natten och sade till honom: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare; för ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom."

3:3 Jesus svarade och sade till honom: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, så kan hon inte få se Guds rike."

3:4 Nikodemus sade till honom: "Huru kan en människa födas, när hon är gammal? inte kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?"
3:5 Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.


Foto "hjälmin". © Benjamin Antell 2006

3:6 Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.
3:7 Förundra dig inte över att jag sade dig att ni måste födas på nytt.

3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden*."

3:9 Nikodemus svarade och sade till honom: "Hur kan detta hända?"
3:10 Jesus svarade och sade till honom: "Är du Israels lärare och förstår inte detta?
3:11 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Vad vi vet, det talar vi, och vad vi har sett, det vittnar vi om, men vårt vittnesbörd tar ni inte emot.
3:12 Tror ni inte, när jag talar till er om jordiska ting, Hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om himmelska ting?
3:13 Och ändå har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen, Människosonen, som var i himmelen.3:14 Och som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd (på korset),


Foto "The Kingt" © Fred Schymberg, 2006.

3:15 så att var och en som tror skall i honom ha evigt liv.

3:16 för så älskade Gud världen, att han utgav sin Son Jesus, så att var och en som tror på honom inte skall dö, utan ha evigt liv. (Obs! ändrade texten, tog bort enfödde för det är en felöversättning. Vet inte ännu, exakt vad det skall stå istället för enfödde son).

3:17 för inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli räddad genom honom.
3:18 Den som tror på honom, han blir inte dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
3:19 Och detta är domen, att när ljuset (Jesus) hade kommit i världen, älskade dock människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda,

3:20 för var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer inte till ljuset, så att hans gärningar inte skall bliva synliga.

3:21 Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

3:22 Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till den judiska landsbygden, och där vistades han med dem och döpte.
3:23 Men också Johannes döpte, i Enon, nära Salim, för där fanns mycket vatten; och folket kom dit och lät döpa sig.
3:24 Johannes hade nämligen ännu inte blivit kastad i fängelse.
3:25 Då uppstod mellan Johannes' lärjungar och en jude en tvist om reningen.

3:26 Och de kom till Johannes och sade till honom: "Rabbi, se, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du har vittnat om, han döper, och alla kommer till honom."

3:27 Johannes svarade och sade: "En människa kan inget taga, om det inte blir henne givet från himmelen."
3:28 Ni kan själva ge mig det vittnesbördet att jag sade: 'inte är jag Messias; jag är bara sänd framför honom.'

3:29 Brudgum är den som har bruden; men brudgummens vän, som står där och hör honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen har jag nu fått fullt ut.

3:30 Det är som sig bör att han (Jesus) växer till, och att jag förminskas. --

3:31 Den som kommer ovanifrån, han är över alla;

den som är från jorden, han är av jorden, och jordiskt talar han. Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla,
3:32 och vad han har sett och hört, det vittnar han om; och ändå tar ingen emot hans vittnesbörd.

3:33 Men om någon tar emot hans vittnesbörd, så erkänner han att Gud är sann.

3:34 för den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud ger nämligen inte Anden efter mått.

3:35 Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand.

3:36 Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som inte tror och lyder Sonen, han skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom."

OBS! Översatte bibelorden till modern svenska. Med andra ord är texten lite mer som en parafras. Jämför med Svenska Folkbibelns eller någon annan översättning! Alla biblars text varierar en smula, ingen översättning verkar vara perfekt.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 78 - 2006 09 26 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Ibland tycker jag det är läskigt hur vi lyfter upp människor istället för Gud!


Foto "...som sagt" © Fred Schymberg, 2006.

Det händer väldigt lätt att vi stjäl äran från Gud när Gud har gjort under som vi bedit om. Många gånger går det liksom på slentrian, vi tänker inte efter vad vi sysslar med rent psykologiskt. Det är ju dåraktigt att vi skall ta äran för något som Gud gör. Det har ju sist och slutligen inte mycket att göra med oss. Vi bara lyder impulser som vi får genom den Helige Ande, men det är ju Gud som gör alla under!

När folk tackar oss för bönesvar borde vi vara på vår vakt och säga att de bör tacka Gud istället, annars blir det ju så fel.

Jag tackar Gud varje dag att jag fått en dag till, och att allt har gått så bra. Man vet ju inte om man sitter på kälken imorgon...

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 77 - 2006 09 25 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Närhelst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Jakobs brev 1:14

När man jobbar med konst och musik händer det nu och då att vackra kvinnor vill ha en, av olika orsaker.


Ben och Sixten vid inspelningen av Luna Park.

Det har hänt några gånger att jag har blivit förvillad och förälskad i dem, men då har jag bett till Gud att han skall ta bort känslan av förälskelsen med en gång, eftersom jag är en gift man. Det har aldrig blivit någonting av förälskelserna, eftersom Gud är tydligen snabb med svar på böner som dessa!Det har alltid fungerat! Gud har alltid tagit bort känslorna på en gång. Egentligen är det märkligt att känslorna försvinner helt och hållet på en gång...det känns övernaturligt. Jag brukar även be att Gud skall visa mig dessa kvinnors negativa sidor istället för deras skönhet. Jag bara fick för mig att jag skulle be på det viset, och det funkar. All skönhet är som bortblåst på en gång.

Det är nog likadant med all typ av frestelse.

Det gäller att be om hjälp att stå emot omedelbart när frestelsen kommer. Det kan gälla sex, sprit, droger, att äta för mycket, girighet, tobak, avundsjuka m.m.

Jakobs brev 1:12 Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom. Matt. 10:22. 2 Tim. 4:7 f. 1 Petr. 3:14. Upp. 2:10.

1:13 Ingen säge, när han bliver frestad, att det är från Gud som hans frestelse kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så frestar han icke heller någon. Syr. 15:11.

1:14 Nej, närhelst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han drages och lockas. Rom. 7:7 f.

1:15 Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död. Rom. 6:23.

1:16 Faren icke vilse, mina älskade bröder.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben

PS. På kommande i Österbotten, Finland:


BENs tankar (på svenska) 76 - 2006 09 23 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Foto "...som sagt" © Fred Schymberg 2006.

Jag fattar inte varför somliga människor inte vill veta om Gud finns eller inte!

Många väljer bara att dö med sina teorier, istället för att söka sanningen. Somliga vägrar tro på mig när jag i all välmening berättar att jag verkligen har träffat Gud!

Jag tycker att de är galna...faktiskt.

Jag har ju ingen orsak att ljuga om det jag varit med om. Jag försöker ju inte sälja någonting. Jag tar inte betalt för detta. Ingen understöder mig på något sätt. Jag vill bara berätta för så många som möjligt att Gud finns och att Helvetet finns.De som inte tar emot Jesus som sin räddare, kommer att hamna i Helvetet, så sant som världen finns. Det enda som krävs för att man skall få evigt liv är att man tar emot Jesus i sitt hjärta och lyder Jesu befallningar..

Detta är inga vilda fantasier, det är fakta. Jag har varit med om detta och kan intyga på heder och samvete att det är sant.

Ian Gillian (Deep Purple), sjöng en gång att det inte finns någon glädje i Himmelen. Detta är en lögn från den onde (ja han finns oxo).


Foto "John Lord och Ian Gillian" i Messuhalli, Hki. 26,.02.1971. © Benjamin Antell

Ni har aldrig upplevt riktig glädje innan ni tar emot Jesus! (jag lovar)

Gillian fattar ingenting, han är tom som en tennisboll i huvudet när det gäller det andliga, eftersom han påstår att det inte finns någon glädje i himmelen. Han kan vara hur trevlig som helst som människa förstås...

Vi kan inte fatta nånting av det andliga innan vi har Hjälparen Den Helige Ande i vårt liv! Det är alldeles omöjligt. Detta gäller alla, teologer, präster, riksdagsmänn, tandläkare, fiskförsäljare osv.

Inget handlar om vem som är bättre! Jag är inte bättre än Gillian, men jag har blivit räddad av Gud o det är häftiga bananer! Jag har fått evigt liv, om jag dör imorgon kvittar det för jag har fått en biljett till Himmelen genom nåd av Jesus! Så länge som jag lyder Herre är biljetten i kraft.

Michael Nesmith (The Monkees) sade en gång -you can't turn horse shit into ice cream. Men jag tycker att det är i princip vad Gud gör med oss när Han frälser oss genom Jesu offer. Jesus dog ju i vårt ställe!

Det handlar ju om ditt liv, tänker du verkligen bara balla bort det?

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 75 - 2006 09 22 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Cornerstone.

Här är en tavla som jag målade till min vän Fred. Jag har pippi på stenar, det blev så när jag bodde i Australien som liten. Cornerstone betyder hörnsten. Hörnstenen i Bibeln syftar på Jesus. Om Han är hörnstenen i vårt liv blir allting bra, och vi får fri lejd till Himmelriket.

Han är stenen som många snubblar över och därmed mister livets krona.

LK 8:13 Och att den såddes på stengrunden det är sagt om dem, som när de få höra ordet, taga emot det med glädje, men icke hava någon rot; de tro allenast till en tid, och i frestelsens stund avfalla de.

ROM 9:33 såsom det är skrivet: "Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bliva dem till fall; men den som tror på den skall icke komma på skam."

1COR 10:4 och alla drucko de samma andliga dryck -- de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.

1PET 2:8 som är "en stötesten och en klippa till fall". Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem. >Jes. 8,14. Luk. 2,34.

I de flesta religioner är Jesus "bara" en profet, eller utesluten. Därför kommer dessa aldrig att se Himmelriket, för Jesus är den enda dörren till Fadern! Ingen religion leder till Gud! Kristendomen är inte en religion utan en relation.

Stenarna i bilden symbolserar församlingen (alla troende) vi är ju alla olika. Ramen blir i detta fall Kristus. Det enda som egentligen håller ihop oss är Jesus och kärleken till vår nästa vilket borde vara cementet...

Att älska våra bekanta är detsamma som att älska Gud,

– muista se Oskari.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 74 - 2006 09 21 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Det är synd att den mörka sidan tilltalar folk så mycket.

Det verkar som om vi har lättare att vara onda. Man kan riktigt se hur demonerna trivs och skriker genom sina värdar på Metallica gigs. Deras music är inspirerad av demoner, åtminstone texterna. Jag tror personligen att musik i sig är neutral.

Jag hade deras svarta album, jag gillade musiken men texterna var så bedrövliga att jag slängde plattan. Det är dumt att utsätta sig för nedbrytande texter. (sedan 2009 lyssnar jag aldrig på profan musik).

Killarna behöver möta Gud, deras liv är ju kantat med otrevligheter trots alla miljoner dollars de håvar in. Bandet kallades Alcoholica av folk i USA ett tag, på grund av deras alkoholmissbruk. De skulle kunna ha mycket att ge rent musikaliskt.

Även de flesta filmer tycks vara gjorda efter onda mallar och det är tråkigt. Sen svär man oxo hela tiden, det är väldigt uttröttande för den Helige Ande. Som jag inte vill utsätta för bedrövelsen.

När vi svär ger vi ut negativa, nerbrytande krafter, det är skadligt både för en själv och för andra. Dessutom blir den Helige Ande bedrövad och kan lämna dig, om du är troende. Somliga svordomar är dessutom förbannelser.

Även andra negativa utrop kan verka som förbannelser, t.ex. om man ropar till någon att – du är en värdelös idiot eller nåt dylikt. Då hamnar man dessutom lätt inför det stora rådet med fara för sitt eviga liv, man får inte kalla andra för idioter.

Matteus 5:22 Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 73 - 2006 09 20 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Foto "alla behöver ett handtag ibland" © Fred Schymberg 2006.

Lovsång öppnar rostiga dörrar till Guds rike.

Lovsång är väldigt viktig. både i kyrkan och hemma. Utan lovsång blir möten vanligtvis ganska torra... Om lovsången funkar, och alla sjunger med inlevelse (från hjärtat) då banas vägen för den Helige Ande. Sedan kan vad som helst hända under mötets gång när smörjelsen faller (kraft från ovan).

Jag har sett många under och varit med om många coola händelser. Jag skulle aldrig kunna lämna min tro, inte så länge som jag är mentalt "ok" i allafall.

Har vi en gång fått kontakt med Gud på riktigt, då kan vi omöjligt tvivla en endaste sekund!

Det går ju inte att tvivla på någon som har rört vid en rent fysiskt! Detat kan hända vem som helst som söker Gud med ett ärligt hjärta. Ingen är speciell, vi är alla i samma båt.

Det enda vi behöver göra är att be till Gud i Jesu namn och be Jesus komma in i ens hjärta och förlåta en för ens synder. Om vi inte har tillräckligt med tro, kan vi även be om att få tro. Sedan börjar det hända saker i vårt liv, om vi är ärliga och ger Gud tid i tacksägelse och bön.

Vi har ju alla – trots allt – mycket att vara tacksamma för!

Veckans tips: Spela lovsångsskivor hemma, det rensar upp atmosfären.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 72 - 2006 09 19 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Be inte be om förlåtelse för "samma" synd många ggr.

Om vi har gjort nåt fel, räcker det att vi ber om förlåtelse en gång! Gud glömmer det som Han förlåter oss för! Han drar aldrig upp det igen. Därför skall vi inte fiska i glömskans hav. Vi skall låta synderna sjunka till botten och begravas i dyn för alltid.


Foto "heavy bönestund" © Fred Schymberg 2006.

När Gud förlåter blir vi nya skapelser.

Vår syndiga hårdskiva blir formatterad (extra low level), så att inget finns kvar. Inte ens djävulen har rätt att fiska upp det gamla. Gör han det så är det bara för dig att peka på dörren i Jesu namn, då går han besviken med svansen mellan benen.

Appropå det jag skrev igår om barndop.

I vissa församlingar välsignar man barnen. Det är ju OK, det gjorde ju Jesus oxo, men man behöver ju inte bygga upp en religion runt det! Vi kan välsigna våra barn när och var som helst, vid köksbordet, på gården eller på stranden. Vi behöver ju inte göra allt till idiotiska ritualer med speciella dräkter, rökelsekar och atiraljer. Vi kan väl lika bra använda sunt bondförnuft.


Foto "Fixing up the "house"" © Fred Schymberg 2006.

Jag tror att Gud håller på att rensa upp i församlingarna just nu.

Vi har hållit på med så många människopåfund, alla möjliga egna idéer. Det är dags att slänga ut skräpet och närma oss Gud istället.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 71 • 2006 09 18 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Många som blivit troende håller fast vid att babydop gäller, fast barndopet är en totalt värdelöst påhitt!


Foto "Freds stenar i levande vatten" © Fred Schymberg 2006.

Babydop har inte någon som helst betydelse för någon, annat att det är gulligt för föräldrarna. Barndop är ett människopåfund, det har ingenting med Gud att göra.

Man borde lägga av med sånt, och allt annat jyckel i Guds hus!

Jag blir så arg när jag tänker på alla icke präster och biskoppar som tar upp folks tid i onödan. Står och snackar humanistiskt svammel i predikstolen varje söndag, fy bubblan. Man bedrar ju en massa folk, som tror att Lutherska kyrkan är nåt viktigt och riktigt... utan Helig Ande finns ingen kraft i kyrkan!

Ingen brinner i Helvetet bara för att de inte döper om sig när de kommit till tro. Babydopet är ju inte ens ett riktigt bibliskt dop rent tekninskt sätt!

Vi går miste om en massa välsignelser om vi inte låter döpa oss. Utan vuxendopet kan vi knappast växa andligen! Jesus kallar vuxendopet – där man låter döpa sig på sin egen bekännelse och gör bättring – för uppfyllande av rättfärdighet.

Matteus 25:1 Jesus framställer liknelserna om de tio jungfrurna och om de anförtrodda punden, talar om Människosonens dom över folken.

Matteus 25:1 "Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.

Matteus 25:2 Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga.

Matteus 25:3 De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig.

Matteus 25:4 De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna.

Matteus 25:5 Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade.

Matteus 25:6 Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: 'Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.'

Matteus 25:7 Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor.

Matteus 25:8 Och de oförståndiga sade till de förståndiga: 'Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.'

Matteus 25:9 Men de förståndiga svarade och sade: 'Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja, och köpen åt eder.'

Matteus 25:10 Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen.

MMatteusT 25:11 Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: 'Herre, herre, låt upp för oss.'

Matteus 25:12 Men han svarade och sade: 'Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke.'

Jag lät döpa mig innan jag egentligen kände Gud!

...jag gjorde det bara för att det står i Bibeln att vi skall göra det. Jag lät döpa mig i kläderna jag stod i. Jag trodde på Guds ord, men mer än så var det inte, förutom att jag hoppades på nåt mer, jag ville tro. Någon månad senare blev jag andedöpt, efter detta hade jag inga tvivel. Jag var chockad över att Gud tog sig tid att umgås med mig personligen! WOW!

Det står klart och tydligt att vi bör döpa oss när vi har gjort sinnesändring! En babys händer är rena, och en baby kan inte veta vad som händer när prästen stänker vatten på den! Babydop är dumheter!

ACTS 19:4 Då sade Paulus: "Johannes' döpelse var en döpelse till bättring; och han sade därvid till folket, att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus, som de skulle tro." >Matt. 3,11. Apg. 1,5. 11,16.

ACTS 19:5 Sedan de hade hört detta, läto de döpa sig i Herren Jesu namn.

ACTS 19:6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade. >Apg. 2,4. 8,17.

Att inte lyda Gud är detsamma som trolldom, står det även i Bibeln. Det får du leta upp själv, för jag minns inte var det står.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 70 • 2006 09 16 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Ibland tycker jag att det är pinsamt tydlig hur vår motståndare letar efter våra svaga punkter.

Vi har ju alla någon svag punkt i livet. Somliga har lätt att bli malliga för minsta lilla framgång i livet, jag har vid flere tillfällen hört folk säga "vet du inte vem jag är".

Vad spelar det för roll vem någon är? Ingen är ju så märkvärdig att man behöver veta vem de är... Dessutom säger Jesus att vi skall vara nöjda med vardagliga människors gemenskap.

Många klarar inte av spriten, knarket, godiset, maten, sex utanför äktenskapet eller snatteri, tvångstankar som gör att man har behov till andras ägodelar.


Foto "flyg lilla chopper flyg" © Fred Schymberg 2006.

Den onde kollar oss varje dag om vi står under Jesu beskydd eller inte.

Så fort vi har varit "ute och cyklat" anfaller han med sina brinnande pilar. En liten lögn kan räcka till att sätta igång helvetets snöboll...vilken dålig liknelse, å andra sidan...en snöboll smälter ju på några sekunder i Helvetet, nästan lika snabbt som synden då vi ber om förlåtelse.

Den onde kan inte röra oss så länge som vi opererar i Jesu namn, självklart att han kan försöka, men han har ingen makt över oss när vi står under Guds beskydd. Hör den onde eller hans pack av sig så är det bara att påminna honom/dem om var dörren finns. Man skall dock inte utmana de onda, bara peka på dörren i Jesu namn. Vi kan befalla dem att fara ned i Helvetet i Jesu namn (om vi är troende), om de kommer för att bråka. De måste ju lyda i Jesu namn!

Jag minns en gång när jag hade varit frälst (betyder räddad) i ca. ett år.

Jag var på ett bröllop i Aspnäskyrkan i Järfälla norr om Stockholm. Plötsligt fick jag rökbehov (jag hade inte rökt på ett år). Då gick jag ut och gå ett tag. Utanför kyrkan var gräset vått, men vilande på grästopparna var en hel ren torr och fin gigarrett! Då insåg jag på en gång hur fånig den onde eller hans pack är. Det var ju så tydligt en attack från honom. Hade jag varit djävulen då, hade jag rådnat av skammen att bli avslöjad.

Gick tillbaka in till bröllopet orökt och road. Jag slutade röka 1975, och det har hållit. Jag får fortfarande behov att röka ibland, men jag har stått emot.

Nu är det ju inte så att någon kommer att brinna i Helvetet bara för att de röker, men jag vill inte röka eftersom det är ohälsosamt och jobbigt i längden. En annan orsak är antagligen att jag har blivit hjärntvättad från liten att tro att det är synd. När vi röker har vi dock en öppen dörr och sjukdomsandar "kan" attackera kroppen i ett sånt läge!

Om vi upplever att ens samvete säger att det är fel att röka, då bör vi fimpa, man skall aldrig gå emot sitt samvete, för det är rättesnöret vi alla har fått av Gud vid födseln. Det är på så sätt vi vet vad som är rätt eller fel. Om vi går emot vårt samvete ett par gånger, så blir det lättare för varje gång och till slut har vi inget samvete, och allt far åt Helvetet.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 69 • 2006 09 15 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Alla behöver Gud när vi är illa ute på olika sätt.

Men hur är det när allt är fint och går som på räls? Kommer vi ihåg att hålla upp dialogen med Gud då? Hur många minns att tacka Gud för allt fint i livet? Genom tacksägelse kommer välsignelser!

Om jag ser tillbaka på mitt liv...

Tycker jag att jag många gånger har varit väldigt osympatisk mot Gud. Jag har under långa tider slentrianmässigt slängt upp en bön ibland, och sedan bara surfat vidare.


Foto "Luxor med tratt..." © Fred Schymberg 2006.

Gud vill ju faktiskt umgång med oss dagligen.

Han vill att vi skall dela våra glädjeämnen med Honom och inte bara eländet. För elände kommer och går i allas våra liv. Det gäller bara att stå fast i tacksamhet, det kunde ju vara värre varje gång...tycker jag.

Det är viktigt att be om ledning varje dag.

Annars barkar det lätt av åt skogen. Det är bra att läsa en snutt i Bibeln oxo om man vill växa andligt. Destomera man studerar Bibeln destobättre lär man sig känna Gud. Det är även viktigt att be Gud om ledning innan man läser, då kan den Helige Ande tyda texten för oss i en andlig dimension. (det är som om då nån tänder lyset i knoppen).


Foto "lights" © Fred Schymberg 2006.

Det är jätteviktigt att man är ärlig.

Den som inte är ärlig mot sin omgivning, ger djävulen rätt att bolla med ens liv. Om vi däremot är ärlig i alla avseenden, har den onde inte rätt att göra någonting mot en. Jesus har nämligen makt över allting på Jorden! Han har makt över alla människor vare sig vi är Presidenter, Kungar, djävulsdyrkare eller tidningsbud. Jesus har all makt.


Foto "Heaven can't wait" © Fred Schymberg 2006.

När vi har tagit emot Jesus i våra liv, och lever ärligt då är Han vår Kung. Hans ord står över alla andra. Han har dock sagt att vi skall lyda överheten, så där får vi använda sunt bondförnuft. En del av överheten hatar ju Gud.

Gud väligne er alla.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 68 • 2006 09 14 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Jag minns en historia som min mor berättade för mig.

När hon var ung och aktiv i Pingstkyrkan i Vasa, blev en alkoholist frälst. Han slutade dricka och blev en lycklig man. Det var ett stort under.


Foto "splash" © Fred Schymberg 2006.

Det kan räcka med en kork...

En kort tid senare blev han uppsökt av sina gamla alkoholist "kompisar"... De tjatade på honom att ta en drink tillsamman med dem "for old times sake". De tjatade och tjatade, mannen vägrade. Till slut var det en som sade -ta bara en kork. Då drack mannen en kork, och det blev hans fall.

kan det gå om man inte hinner mogna som Kristen i tid... djävulen eller nån ond ande skickade dessa män som kallade sig mannens vänner, till honom för att stjäla det som Gud hade gett honom. Tyvärr lyckades de denna gång och mannens liv slogs i spillror.

Tänk vilka onda män och kvinnor det finns i världen som springer djävulens ärenden, och bara förstör för andra. Jag slår vad om att de andra alkoholisterna var avundsjuka på mannen i fråga eftersom han vågade ta steget!

Därför är det viktigt att vi bryter med de gamla "kompisarna" så att vi hinner växa i tron. Gud har mycket att ge, ett helt nytt liv...från noll. Man är som en nyfödd i början, därför är det viktigt att vi går på kristna möten och hör Guds ord predikas. När vi hör ordet växer tron inom oss, och vi blir starkare både till karaktären och i det andliga.

Här är en väggmålning som helt klart är inspirerad ev en eller flere onda andar, vem annars skulle ha intresse av att förnedra. Gud?


Foto "desperat loser" © Fred Schymberg 2006.

Den som har målat detta vet antagligen inte vad han/hon gör, eller så är han/hon helt införstådd att han springer djävulens ärenden avsiktligt. Djävulen är desperat, för han vet att hans tid är kort.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 67 • 2006 09 13 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Mina vänner på fiskande fot vid en sluttande strand...


Foto Hannele Back © 2006

Gud har en plan för oss alla, var och en.

Den är färdigt utstakad när vi föds! Tyvärr kan det ta länge för många av oss innan vi infogar oss i Guds plan. Vi har så många idéer, drömmar och dylikt... Vi är ofta så ivriga att utforska livet att vi glömmer bort Gud.

Det är bättre att sitta i baksätet och låta Gud köra livets bil.

Även när vi hittar Gud, vill vi ofta hjälpa till vilket borde heta stjälpa till, för så brukar det gå. Åt skogen med fjong.

Jag har äntligen dött bort från alla mina drömmar och planer. Jag bara väntar på Gud nu, jag gör vadhelst Han begär, för jag vet att lyckan ligger i lydnad. Det finns inget annat sätt att bli lycklig på.

Samtidigt vill man ju hjälpa andra att finna lyckan oxo, istället för att bara tillfredställa sina egna lustar.

Foto "tår" © Fred Schymberg 2006.

När man tjänar andra blir man själv på bättre humör. Det märkte jag redan då när jag mötte Gud 1975 i Örebro. Det ligger en stor hemlighet i hjälpandet, det är många dolda krafter som sättes igång när man hjälper andra.

Om vi har personliga problem, är ofta det bästa vi kan gör att hjälpa andra istället för att sitta och grubbla.

Så upplever jag det i alla fall. När vi hjälper andra glömmer vi ofta våra egna "problem", och vi får en större bild av livet. Ofta grubblar vi ju över väldigt obetydliga saker egentligen, det gäller att få distans till dem så att vi ser hela bilden.

Alla vill bli älskade! Det är ganska paradoxalt att många av oss känner avsaknad av kärlek, när Gud hela tiden sträcker ut sina armar emot oss, för Han älskar oss allihopa!

Varenda dåre är älskad av Gud, det spelar ingen roll vad vi har gjort, Han är alltid redo att förlåta ett ärligt hjärta.

 

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 66 • 2006 09 12 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Hjärtat blir hårdare varje gång man struntar i att föja sitt samvetes röst. Till slut förlorar vi omdömet och allt verkar OK...


Foto "Pippi 2" © Fred Schymberg 2006.

Jag blir bara mer och mer tacksam till Gud för varje dag.

Trots att jag varit med om mycket dåligt i mitt liv, så ser jag väldigt positivt på livet. Häromdagen bad en svensk predikant Rune Månsson för mig eftersom bla.a. min hälsa har varit skraltig. Nu är jag mycket bättre! Hälsan tog ett stort skutt framåt efter förbönen jipiii... (eller Halleluja som Pingstvänner brukar säga. Vi var på ett stugmöte i Jepo, hos en familj som upplät sin herrgård för ändamålet. Det var ett fint möte med mycket förbön. Värdparet var nog några av de trevligaste människor som jag har träffat i Österbotten. Jag ber att Gud skall välsigna dem ännu mera,

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 65 • 2006 09 11 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Innan jag blev troende hade jag en vision om att tjäna min första miljon vid 30 (Mammas idé).

Efter jag mötte Gud vid 21 års ålder for den drömmen ner i toaletten. Jag behöver inte pengar på det viset. Det behöver ju ingen. Det var bara en tanke som andra tutat i mig, och i min dårskap tänkte jag aldrig efter vad det betydde, jag bara hade idén som ett töntigt mål i livet.


Foto "Pippi" © Fred Schymberg 2006.

Det tråkigaste jag vet.

Är när folk frågar hur mycket jag förtjänar på konst/musik. Jag tycker inte att pengar är intressanta, och jag tycker inte att de har någonting att göra med vare sig konst eller musik.

Hur kommer det sig att folk i regel är så ytliga att pengar är det enda på hjärnan?

Så fort pengar kommer in i bilden, förändras konsten och musiken. Innehållet tunnas ut eller försvinner helt. Färgerna /motiven förändras, eftersom vissa färger säljer bättre än andra osv. Man kan inte tänka på pengar när man målar eller gör musik, om man vill att musiken/konsten skall ha någon substans.

Visst har det hänt att jag nån gång gjort en beställning, men det gör jag inte längre. Livet är för kort och åtminstone för mig är konsten ett viktigt medium för mitt buskap.

Jag har ingenting emot att "andra" gör musik för pengar, men det är inte "min" väg.


Foto "Johannes 14:6 Jesus svarade honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." © Fred Schymberg 2006.

Somliga sätter inkomsten först och musiken i andra hand. Det är ju logiskt eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. De flesta är hjärntvättade av Mammon, pengaguden.

De flesta ser upp till rika eller brömda människor.

Det är ganska pinsamt att se hur otroligt de flesta tycks se upp till rika osv. Rika människor har vanligtvis väldigt tomma liv. Visst kan de köpa allt möjligt och resa hit och dit, men man blir fort trött på sånt, om man inte är helt tom i bollen förståss.

Bibeln uppmanar oss att njuta av "vanliga" människors sällskap.


Foto "Siesta" © Fred Schymberg 2006.

Alltså att hålla fötterna på jorden. Vänner/god hälsa är mycker mer värda än pengar. Tänk efter hur mycket fint du har i ditt liv, tänk efter ordentligt. Kom ihåg att tacka Gud för allt det positiva Han har gett dig och låtit dig få uppleva.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 64 • 2006 09 10 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Jag skriver inte på söndagar, söndag är min vilodag.


Foto "Flicka läser" © Fred Schymberg 2006.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 63 • 2006 09 09 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Egentligen kan det vara bra med litet motgångar i livet...

När det går bra och allt flyter på, är det lätt att glömma bort Gud. Man börjar lätt ha ytligt kul utan Gud, man tar bara Honom liksom för givet. Ofta har vi Gud som nån sorts plåstergård dit vi åker bara när det kniper och glasspengarna är slut. Det är ju ganska berdrövligt egentligen, men jag tycker att det verkar så.

Foto "Bolla o rulla fram" © Fred Schymberg 2006.

Jag har personligen jobbat som en galning i många år

(för ca.10 år sedan) med reklam (på sidan om konsten och musiken) bara för att få ihop till alla amorteringarna på firman, huset, bilen osv.

Ibland jobbade jag så mycket att jag började känna mig som Askungen,

...jobb o jobb o jobb... Jag jobbade även ofta söndagar fast jag visste att det var fel att inte ha någon vilodag. Sen en vacker dag blev jag svårt sjuk som resultat av allt stress och alla eländiga kunder som nästan aldrig betalade sina räkningar i tid.

I Finland har företag väldigt dålig betalningsmoral. Både små och strora förtetag är under all kritik, max. 2 % av Finländska företag betalar räkningarna i tid i Österbotten. Jag hade många hundra företag som kunder även utomlands. Naturligtvis kan jag inte nämna dem vid namn men många var miljon/miljard företag.

Nu har jag haft gott om tid att fundera över mina misstag.

Foto "Lindemans Sylt Fabrik" © Fred Schymberg 2006.

Jag har fått en starkare relation till Gud, och trots all sjukdom och elände jag varit med om sedan läkarna i Vasa/Korsholm gjorde mig ännu sjukare. Jag vågar inte söka läkarhjälp längre eftersom jag har blivit värre efter varje läkarbesök. Jag har inget förtroende för läkare längre. Jag dör hellre än söker läkarhjälp, man orkar inte med hur mycket plåga som helst.

Nu kan jag se en ljusglimt vid horizonten. Jag vet att Gud vill att jag skall ta itu med någonting annorlunda så småningom. Jag vet inte vad det är men någonting är i görningen. (så var det...)

Det är tur att jag har mött Gud, för utan Honom hade jag inte orkat gå vidare.

Foto "Stairway 2 Heaven!" © Fred Schymberg 2006.

Nu är jag trots allt glad att få tjäna Honom på något sätt.

Jag har ingen aning om varför Han inte har helat mig denna gång. Han har helat mig från en obotlig skada 1976 (som fortfarande håller) så jag vet att Han kan om Han vill. Han ger mig dock kraft att gå vidare. Jag har även bekanta som har blivit helade från tumörer, cancer, diabetes m.m.

Gud är cool!

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 62 • 2006 09 08 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Foto "Biljettlukun i Maxmo" © Benjamin Antell 2006.

Din biljett är betald så länge som du sköter din del, Jesu befallningar betyder allt, om du vill ha ditt namn i livets bok!

Det är inte många som fattar att det inte finns någonting man behöver göra själv, för att komma till Himmelen. Vi behöver bara lyda Fadern och Sonen Jesus Kristus!

Alla tror att de måste rycka upp sig på olika sätt innan vi kan ta emot Gud. Så är det inte, du kan komma till Gud som du är. Gud struntar i vilket skick ditt skägg ä eller inte,

Foto "alrightie then!" © Fred Schymberg 2006.

hurudana kläder du har, om du är bunden av narkotika eller någonting annat. Han bryr sig inte ens om du är en mördare, bankrånare, springpojke/flicka, uppfinnare eller bankdirektör...alla är lika mycket välkomna. Guds nåd är till för alla som vill följa Jesus!

Jesus är nyckeln som låser upp dörren till Guds rike. Det är så med Guds dörrlås, som med alla andra lås att det bara finns en nyckel som passar. För många låter detta enkelt och barnsligt, so what...sant är det i alla fall. Jag har upplevt det personligen, jag och många miljoner andra.

Om du vill så är det din tur just nu!

Det är bara att be en kort (eller lång det kvittar) bön till Gud i Jesu namn (i Hans namn kan vi be om vad som helst), be Honom komma in i ditt hjärta just nu och ta över ditt liv. Du kommer att bli förvånad över vad som händer, om du är ärlig!

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 61 • 2006 09 07 Södra Wartzor

 

Pax Vobiscum,

Ibland känns det som om ingen lyssnar...


Foto "Fatigubbin i Maxmo" © Benjamin Antell 2006.

Ifall du inte visste, Gud lyssnar alltid...varje liten suck hör Han. han ser vad du tänker! Ibland är vi för stressade när svaret kommer så att vi inte ens märker det innan långt senare. Varför inte svaren alltid kommer på en gång, det vet ingen.

Det kan finnas många orsaker.

Om vi har något otalt med en annan bör vi reda upp problemen innan vi går till Gud. Gud vill att vi skall förlåta alla som vi är osams med, oavsett vem som har rätt eller fel. Om det ända sättet att bli sams är att svälja ens egen stolthet och ta på sig skulden fast man vet att man är oskyldig, så får man lov att göra det hur galet det än känns. Vanligtvis har det ju ändå ingen betydelse. Vi bråkar ju mest om petitesser, småa fåniga grejer.

Igår bad jag en person om förlåtelse för ingenting (så upplevde jag det). Vem bryr sig, huvudsaken är (tycker jag) att vi inte är osams med någon. Gud förlåter oss för alla våra övertramp dagligen så varför skulle inte jag göra det åt andra?

Ofta tar vi allting för givet.

Vi tackar aldrig Gud. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att tacka Gud för allt fint vi får uppleva. Det uppskattar Gud. Han har ofta välsignat mig när jag har tackat Honom.

Ibland när det känns som om jag håller på att drunkna i problem, tackar jag Gud för allt fint jag fått vara med om istället. Ofta slutar dessa böner i glädje och gamman...vad nu det betyder men kul blir det.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 60 • 2006 09 06 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Foto "Badning på egen fisk?" © Benjamin Antell 2006.

Vi gör mycket på egen risk här i världen.

Om vi följer Guds ord slipper vi klampa i en massa problem. Det gäller att läsa Guds ord så ofta som möjligt (varje dag förståss).

Vi kan läsa Bibeln på olika sätt. Det enklaste sättet för en nybörjare, eller en slapp typ, är att läsa en bok i taget. Nya Testamentet är lättare att förstå, förutom Uppenbarelsebocken, som är ett kapitel för sig...

Nya Testamentet består av en bunt kortare böcker, som Apostlarna skrev under Guds ledning. Det är Guds ord inte Apostlarnas, förutom korta hälsningar till församligar och dylikt. En del av böckerna är nämligen brev till församlingar.


Foto "knock knock" © Fred Schymberg 2006.

Du kan välja vilken bok som helst i Nya Testamentet, när du börjar läsa.

Kom alltid ihåg att be Helig Ande om ledning innan du läser i Jesu namn.

"Om du ber innan fattar du mer", för Guds Heliga Ande leder dig då under läsningen (om du inte sitter och tänker på annat förstås). Man måste vara ärlig och inte stressa.

Ifall du inte har någon Bibel går det att läsa på nätet, här till exempel: http://home.swipnet.se/~w-118109/index.html

Köp inte Bibel 2000 den är översatt av människor som inte tror på Guds ord!

Bibelkommisionen i Sverige består av oandliga medlemmar och därför bär det åt Helvetet med deras nya översättningar.

Teologer som inte är Kristna har ingen andlig insikt! De vet inte ett smack om innehållet i Bibeln...inkentink som vi säger i Finland...

Själv har jag ett 40-tal biblar, viktigt att studera ordet på djupet. Tack vare Helig Ande kan vi fråga Gud om alla frågetecken.

Tidens tecken antagligen...

djävulen och otrons ande får mera inflytande i vårt samhälle (även i vissa kyrkor), eftersom människor blir mera sekulariserade och avkristnade, tandlösa fega veklingar (många gånger) som bara flyter med strömmen, utan att våga opponera sig, fast de vet och ser vart det bär.

När vi har flutit med tillräckligt länge, har vi ingen karaktär kvar. Man är bara en hal slemjyltto (slemmig snigel). En helt onödig och värdelös för Guds rikes utbredande.

Synden är som en damsugare.

Jag brukar smyga mig med damsugarröret på flugor som sitter och bajsar på väggarna. Om man kommer väldigt långsamt med damsugarröret märker flugorna inte vad som händer. Flugorna försöker hålla fast sig bättre istället för att flyga iväg, då vet man att man har dem. Därför kör djävulen med sin damsugarteknik, en liten bit i taget och vips är man i påsen.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 59 • 2006 09 05 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Hela Jorden skulle kunna vara ett paradis, om vi älskade varandra.

Foto "titta på tipporna" © Fred Schymberg 2006.

Jag tycker att det är idiotiskt att vi inte kan respektera varandra. Vi skulle kunna leva i fred hur lätt som helst. Men inte tycks vi ha viljan, väldigt få i alla fall. När vi ser tillbaka i historien har vi ju inte lärt oss någonting alls...nada. Ett världskrig följs av ett annat och snart blossar trean upp till full styrka. (Tredje världskriget blir dock ett litet krig). Men det blir knöligt att leva efter det...

Foto "eye balls" © Fred Schymberg 2006.

Vad gör vi under tiden?

I princip ingenting, vi bara står på toppen av olika personliga dynghögar och jollrar som små barn. Jag är störst, jag är bäst, lyssna på mig, titta hur cool jag är...bla bla blaa.

Ibland tycker jag (för det mesta faktiskt) att det är pinsamt att vara människa. Vilka otroligt löjliga figurer vi är om man ser på oss från ett större perspektiv som Gud gör till exempel. Vi är så förbaskat småaktiga för det mesta.

Väldigt många har aldrig försökt ta kontakt med Gud och fattar inte att Han existerar, andra bryr sig helt enkelt inte. Somliga inbillar sig att de kan prata sig in i Himmelriket på nåt märkligt sett i sista minuten. (det lär ju säkert funka, not)

Återigen andra som har varit kliniskt döda och varit i väntrummet eller kön, och fattar inte att det blir tuffare längre fram.

En del är avundsjuka på Kristna för att de ser att vi har någonting som inte de själva inte har. Somliga Kristna är malliga för att de "vet" att vi har någonting som vanliga demokrater inte har. Dessa är åter baby kristna som inte vet skillnad på aktern och fören.

Somliga växer aldrig, de kallas korkade jungfrur eller nåt liknande i Bibeln. Det är de som har funnit Gud och aldrig fattade att fylla på med Guds kraft i sina liv, de har seglat fram på räkmackor så länge att de inte ser nåt annat är dillen.

...hittade bibelstället:

Matteus 25:1 "Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen. :2 Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga. 3 De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig.

Sen finns det strängt "religiösa" människor utan kärlek eller andligt liv. Det finns gott om oandliga "kristna" som inbillar sig att kristendomen är en religion. Dessa har ingen andlig kraft och de tror bara på vissa delar av Bibeln!

De hackar ofta ner på alla andra, både troende och icke troende...som Fariséer. Fariséer var präster (mallapor) i gamla tider, Jesus tyckte inte om dem (milt sagt). De trodde att de var de enda riktigt duktiga och präktiga människorna fast de var döda som överkörda ekorrar innombords, fångna i sina traditioner och mänskliga påfund.

Matteus 5:18 Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. 19 Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket. 20 Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

Sen har vi bittra Ateister och vetenskapsmän som hatar andra så mycket att de försöker förvilla oss med allehanda teorier och påhitt.

Jag skulle inte vilja vara i deras stövlar på domedagen.

När de står inför tronen med sina filade apskallar och darrar som asplöv inför alltings skapare. De har blodet av miljoner människor på sina samveten, alla som de förlett med sina vilda fantasier och många gånger skära lögner.

Markus 9:42 Och den som förför en av dessa små som tro, för honom vore det bättre, om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet.

Snacka om big time losers. En del av dem är förståss själva lurade eller helt enkelt inte väldigt intelligenta.


Foto "Poliisin kommer åtager di" © Benjamin Antell, Los Angeles, Hollywood 1988.

Det är så väldigt många som är ute och cyklar, så jag tror jag åker en sväng.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 58 DEL II • 2006 09 04 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,


Foto "tänk om ballongen spricker?" © Fred Schymberg 2006.

Det stod i Vasabladet idag att finländarna har blivit lyckligare, vilket struntprat!

Självmorden har sjunkit med knappt 500/år. Det är nog struntsnack att finländarna är lyckligare. Massor av finländare går på "happy pills", det är ju inte samma sak som lycka. Det skrivs utt massor av lugnande medel "happy pils" som aldrig tidigare...finländarna är till stor del nerdrogade.

Enligt "Professor" Jouko Lönnqvist mår vi bättre än vi tror, – nä ho ho. Allt skall man höra innan örona lossnar.

Vad säger detta om professorer? (klart att det finns undantag, men bara för att en kille är professor betyder det ju inte att han nödvändigtvis är smart). Ett bra minne är det enda du behöver när du studerar, då kan du bli vad som helst. Du kan vara hur korkad som helst bara du minns läxorna eller fuskar.

I inget annat land förpensioneras så många människor på grund av depression! (enl. professorn...)

Det behövs nog mer än en attitydförändring om vi vill åstadkomma någonting. Tänk att till och med intelligensen har blivit artificiell! A I på min ära.

Det är nog bättre att Jesus får fylla tomrummet i själen, istället för piller. Jag har prövat Jesus och jag kan garantera att det fungerar! Många bekanta gick vilse på piller. Jesus håller i alla väder.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 58 • 2006 09 04 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Om alkohol eller nåt annat har ett hårt grepp om dig, kan du bli befriad genom förbön i Jesu namn!

Det gäller att be om befrielse, inte bara från alkoholen utan även att orsaken till missbruket försvinner. Det finns för det mesta en djupare orsak att folk super. Vanligtvis handlar det om en inre tomhet som uppstår, ifall vi inte har givit Gud utrymme i vårt liv.

Foto "ljustunneln" © Fred Schymberg 2006.

Man tror ofta att det beror på att man inte funnit sin "grej" i livet eller att brömmelsen uteblivit (ifall man siktar mot stjärnorna). I grund och botten är det saknaden av Gud som är orsaken.

Innan vi tar emot Jesus, vet vi vanligtvis inte vad det är vi skall jobba med i livet, eller vad vi skall bli. Gud har ju en plan för varje människa, och den kan inte gå i uppfyllelse innan vi blir troende och överlåter vårt liv till Gud!!!

Man behöver inte vara rädd för att överlåta sig, det är ju ingenting farligt.

Gud uppmanar oss i Bibeln att testa Honom, så får vi se att Han är cool. Han vill oss bara väl. Många är rädda att Gud skall skicka dem som missionärer till Afrika automatiskt om de omvänder sig. Så är det ju vanligtvis inte. Familjen är ju viktig ochså. Ofta får man börja där hemma, ofta med varierande framgång. Det är sååå mycket som kan bli fel när man försöker göra det som är rätt. Men det får ju inte vara en orsak att inte försöka.

Ett kristet liv handlar mycket om tro, därför blir många oroliga över att det ser ut som om man handlar ologiskt. De flesta tänker ju praktiskt. Men i troslivet måste man ibland lita på Gud istället för omständigheter, för Gud kan göra precis vad han vill, när Han vill. Gud arbetar ofta utanför det logiska! Gud är ju trots allt övernaturlig.


Foto "vi ska bolla o rulla fram" © Fred Schymberg 2006.

Bara ett exempel. Engång klev jag på ett tåg utan ett öre på fickan, jag visste att Gud skulle ta hand om alltihopa. Just när jag klev ombord pressade en kille ner handen i min rockficka. När jag var ombord på tåget kollade jag fickan och där var pengarna till biljetten! Det var ju inte speciellt logiskt, men jag bara visste att Gud skulle ta hand om mig om jag klev på tåget. Jag kände knappt killen... Ibland måste vi ta det första steget i tro. Dagen innan hade jag lagt alla pengar jag hade kvar i kollekten på ett möte, det var inte många öre. Jag sade till Gud att det jag har, det ger jag och så förväntade jag mig att Han skulle ta hand om mig. Jag hade just blivit troende en vecka innan.

När vi har överlåtit oss åt Gud, börjar det automatiskt hända saker i vårt liv.

Jag tror att det ofta beror på en själv hur långsamt man växer. Man bör ju bjuda till själv också. Men många gånger kan vi även vara för ivriga. Gud har ju sin tidtabell, och den vill vi ofta forcera. Vi är ofta väldigt otåliga. Många av mina bekanta brukar bli arga på Gud när det går långsamt, men varför denna brådska? Jag skulle aldrig kunna bli arg på Gud.


Foto "?" © Fred Schymberg 2006.

Jag har väntat i många år på en kallelse som jag ännu inte vet något om.

Jag bara vet att den finns där. Jag har lärt mig att vänta, för det är ingen vits att gissa och rusa iväg i egen kraft heller. Då far allt åt skogen, det har jag varit med om tidigare. Jag har redan ett par kallelser, men jag tror att det kommer en ny så småningom. (den kom 2009).

En annan grej som är viktig, är att inte lyssna för mycket på andra. Många i din omgivning blir automatiskt oroliga för förändringarna inom dig. Det gör att de känner sig osäkra, för de flesta vill inte ha nån förändring i sina liv. De känner sig helt enkelt hotade av förändring.

Det är bäst att fråga Gud istället helst under bön och fasta. Det är även väldigt viktigt att tacka Gud för allt positivt vi kommer på som har hänt i vårt liv! Det är så vanligt att vi tar allt för givet. Jag har upplevt de största välsignelserna när jag har tackat Gud.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 57 • 2006 09 02 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Det är viktigt att alltid förlåta.

Den som har fattat det har kommit en lång bit på vägen. Bitterhet, avundsjuka, stolthet och sånt är som cancer för kroppen och själen. Så länge som man är arg på någon annan eller bitter, står man under en destruktiv process som bryter ner en innifrån.


Foto "Bluebird" © Fred Schymberg 2006.

Gud kan inte svara på böner så länge som vi hatar någon. Det gäller att göra upp så fort som möjligt om man har nåt otalt med någon annan, låt inte solen gå ner över vår vrede...

Det funkar sällan med ett slag med öppen hand i väckninssyfte.

Dessutom ser vi så olika på situationer, beroende på varifrån vi kommer. Vi har ju alla varit med om olika saker i livet, bra och dåliga. Eftersom vi alla är olika till person, så upplever vi det mesta på olika sätt. Den största orsaken till att vi inte alltid kommer överens är i mitt tycke missförstånd, oftast löjliga sådana. Det är så vanligt att folk inte säger rakt ut vad de tycker och tänker, man antar att den andra skall fatta vad man menar. Då blir ju den andra tvungen att läsa mellan raderna "vad menar han/hon"?...sen blir det lätt trassel...hoven droven.

Lukas 6:27-28 Men till eder, som hören mig, säger jag: Älsken edra ovänner, gören gott mot dem som hata eder, välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder.


Foto "spåra ur eller leta efter klockor" © Fred Schymberg 2006.

För att kunna förlåta från hjärtat, bör vi be om hjälp. Om viljan finns får du garanterat svar på en sådan bön. Gud svarar alltid på konstruktiva böner, om vi menar allvar.

Lukas 6:31 Såsom I viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


BENs tankar (på svenska) 56 • 2006 09 01 Södra Wartzor

Pax Vobiscum,

Teologer vet ofta inget om Gud.

Vi kan inte studera oss till en tro, åtminstone är det väldigt svårt. En personligt tro får vi när vi ber Jesus komma in i vårt liv och ta över. Det är då som vi även kan ta emot den Helige Ande i vårt liv. När vi har tagit emot Honom, börjar det andliga livet på allvar.


Foto "titta jag flyger" © Fred Schymberg 2006.

Jag har upplevt detta. När jag sökte Gud, gjorde jag sånt som det stod i Bibeln att man skulle göra. Jag lät döpa mig i sjön på ett kristet läger, men upplevde ingenting just då. Senare for jag till en Bibelskola (en 5 veckors), upplevde inte något påtagbart där heller, förutom när vi sjöng på ett möte då Guds kraft var över församligen så kraftigt att de flesta jag såg började gråta av glädje.

Sista kvällen efter sista lektionen mötte jag Gud när några kompisar satt och bad hemma hos några vänner. Då blev jag andedöpt, trots att jag bara satt och hängde när de andra bad. Det förändrade mitt liv totalt. Sedan dess har jag förstått Bibeln, det gjorde jag inte innan. Bibeln var bara en torr bok, innan jag fick uppleva Guds andes ledning i mitt liv.

Pröva på Jesus, du ångrar det aldrig! Be Honom komma in i ditt liv och ta över.

Whatever you do, don't let the devil get you, Uncle Ben


Jag har inte för avsikt att såra någon med mina skrivelser, men jag vill vara ärlig. Därför är jag rakt på sak för det mesta utan krusiduller. Samhället idag är väldigt ruttet och korrumperat, och tiden är kort. Jag har ett inre tryck att skriva om det jag gör, och mitt hopp är att någon skall ha utbyte av skriverierna som är ett resultat av min vandring med Gud.

Peace, Ben

I'm not trying to put anyone down with my Write, I'm just trying to convey what God has put on my heart. I also feel that that life is too short, to just shut up and go with the flow, when people suffer under all kinds of bondage, when they could in fact be set free in Christ.